SK CZ

Historie lázní Vyšné Ružbachy

První zmínka o obci Vyšné Ružbachy je z roku 1288, kdy Šoltýs Henrich z Podolínce založil Nižné a Vyšné Ružbachy. V roce 1595 byla postavena lázeňská budova s bazénem, kuchyní, jídelnou a společenskou místností. Z lázní Vyšné Ružbachy se stalo známé společenské středisko polské a uherské šlechty.

V roce 1744 po vymření přímé větve rodu Ľubomirských začaly lázně Vyšné Ružbachy měnit majitele, což jim očividně neprospívalo.

Až v roce 1825 se lázně Vyšné Ružbachy staly vlastnictvím barona von Jony, který začal s jejich přestavbou. Postavil si tu letohrádek, nový lázeňský dům a zrcadlovou lázeň. Jeho syn Daniel Jozef Jony jako dědic spravoval lázně až do roku 1865, kdy se dostaly na krátkou dobu i do majetku Kežmarského lycea.. Od lycea koupil lázně v roce 1882 polský hrabě Andrej Zamoyski. V roce 1923 zadal staviteli Oskarovi Zuberovi postavit přírodní termální koupaliště, jenž bylo v té době největší na Slovensku. Vyšné Ružbachy se postupně začaly měnit v jedny z nejmodernějších lázní na Slovensku.

Bílý dům, jedna z dominant, byl postaven na zelené louce v průběhu jednoho roku na vápencové haldě v biedermeierovském slohu. Tento navrhl architekt Kesselbauer z Levoče, přičemž plány a výstavbu uskutečnil ing. Jozef Kováč. Tuto moderní budovu dal postavit hrabě Zamoyski, aby sloužila ke stravování. Dnes slouží jako jídelna, kavárna a společenské centrum. Plány majitelů na rozmach lázní však překazila druhá světová válka a znárodnění. V roce 1952 přešly lázně Vyšné Ružbachy pod správu ROH. V roce 1957 se lázně opět vrátily pod správu státu. Zvláštností lázní je jezírko Kráter, přírodně naplněné termální vodou z pramene Izabela. Je situováno na vrchu vápencové hromady a od roku 1967 je chráněným přírodním výtvorem.

 

 

 

 

 

Menu

Zajímavé linky