SK CZ

Turistika a okolí lázní Vyšné Ružbachy

 

Podolínec

Městečko Podolínec leží v údolí řeky Poprady, na rozhraní Spišské Magury, Podtatranské kotliny a Levočských vrchů. První písemná zmínka o Podolínci je z roku 1235. V roce 1412 ho uherský král Zikmund povyšuje na svobodné královské město, které vzápětí dal do zálohy Polsku. Město bylo obehnáno hradbami a v městské zástavbě existoval, dnes už zaniklý, gotický hrad.

Později, v roce 1772, po znovupřipojení k Rakousko-Uhersku, začal Podolínec upadat na vesnickou úroveň. Ve městě se nachází římskokatolický kostel Nanebevzetí Panny Marie z roku 1298 s gotickým a barokním inventářem a vzácnými nástěnnými malbami z let 1360 až 1430, renesanční zvonice, kaplička sv. Anny z 13. století a klášter piaristů z roku 1642.

 

Stará Ľubovňa

Nejstarší písemná zmínka o městě Stará Ľubovňa je z roku 1292. Po postavení hradu Ľubovňa se obec změnila na podhradí, a tím se zvětšil její význam. Pod hradem Ľubovňa se nachází Ľubovňanský skanzen s ukázkami lidové architektury Spiše a Šariše. Nejcennějším exponátem je srubový řeckokatolický kostel sv. Michala archanděla z Matysvoé z roku 1883. Pro rozvoj města byl významný rok 1364, kdy král Ľudovít I. povýšil Starou Ľubovňu na královské město a dal městu široké výsady při vydržování výročních trhů. Další vývoj podstatně ovlivnilo zálohování území polskému králi v letech 1412 až 1772. Město se stalo známým hospodářským a kulturním centrem.

 

Dunajec

Řeka, která odvádí vody ze slovenského území do Baltského moře. Jeho pramenné zdrojnice Bílý a Černý Dunajec a Bílá voda a její pravostranný přítok Javorinka odvádějí vody z Pienin. Od Nového Targu má řeka podélný tok na východ, ze slovenského území přijímá ještě pravostranné přítoky Osturňanský (Kacvínský) potok, Řeku a Lipník. Povodí Dunajce je v rozsahu 360 hektarů chráněnou přírodní rezervací. Je to floristický a krajinářsko-esteticky velmi významné území. Dunajec odvodňuje ze slovenského území 361 km2 a v délce necelých 20 km tvoří slovensko-polskou státní hranici. Povodím Dunajce vede turistická stezka, na níž je instalovaných 10 naučných zastávek. Velmi zajímavý je splav Dunajce na pltích, který je místní turistickou atrakcí.

 

Levoča

Levoča patří svými historickými stavebními památkami k nejvýznamnějším městům na Slovensku. Na historickém náměstí je víc než 50 gotických, renesančních a ranně-barokních patricijských domů s arkádovitými vnitřními dvory. Po obvodu historického jádra jsou zachované části gotických městských opevnění ze 14. a 15. století v délce 2 km.

Restaurováno je několik bašt, věže, Košická a Menhardtovská brána. Chrám sv. Jakuba - národní kulturní památka a druhý největší kostel na Slovensku - postavený před rokem 1400, ke konci 15. století upravený v pozdně gotickém stylu. Je v něm mimořádně cenný pozdně gotický interiér a několik fresek z konce 14. století. Velmi pozoruhodný je především jeho hlavní oltář, vysoký 18,6 m a široký 6 m, pocházející ze začátku 16. století. Sochařská část pochází z dílny Mistra Pavla z Levoče. Ve středu oltáře je skříň se sochami Madonny s dítětem (2,47 m), sv. Jakuba st. (2,32 m) a sv. Jana Evangelisty (2,30 m), na křídlech jsou reliéfy, po zavření tabulové malby. V předělu je skupina Poslední večeře. Celý interiér kostela, velmi dobře zachovalý, je v podstatě muzeem sakrálního umění středověku. Pozoruhodné jsou zejména gotické křídlové oltáře s plastikami a malbami a jednotlivé sochy. Hlavní oltář je nejvyšším dřevěným pozdně gotickým oltářem na světě. Dílo Mistra Pavla z Levoče je národní kulturní památkou.

 

Spišský hrad

V nadmořské výšce 634 m, na vápencové skále převyšující okolní terén o 200 m, vládne Spišské kotlině jedna z nejcennějších památek Spiše, národní kulturní památka Spišský hrad. Je nejen dokladem vývoje architektury u nás od 12. do 18. století, ale svou rozlohou převyšující 4 hektary (přesně 41 426 m2) se považuje za jeden z největších hradních komplexů střední Evropy.

 

Letohrádek ve Strážkach

Letohrádek ve Strážkách patří mezi významné památky Spiše. Spolu s pozdně gotickým kostelem sv. Anny a goticko-renesanční zvonicí tvoří jednotný architektonicko-urbanistický komplex.

Menu

Zajímavé linky